عبارت جستجو را وارد کنید

دوره

دوره Matlab – ماتریس ها و آرایه ها

درباره استاد

بررسی دوره

این دوره طی ده جلسه یک ساعته، به صورت آنلاین و از طریق سیستم آموزش الکترونیکی LMS برگزار می گردد. زمان هر جلسه پس از ثبت نام به صورت هماهنگی بین استاد و دانشجو تعیین میگردد. در زمان برگزاری کلاس دانشجو و استاد همزمان آنلاین شده و در فضای کلاس مجازی هر جلسه را به اتمام می رسانند.

ضمنا شایان ذکر است ” ای تدریس ” هیچ مدرک پایان دوره ای صادر نمی کند.

فهرست دوره

سرفصل های Matlab – ماتریس ها و آرایه ها

 

  • ایجاد ماتریس
  • آدرس دهی ماتریس
  • کسب مشخصات ماتریس
  • اندازه و تغییر اندازه و شکل ماتریس
  • شیفت و مرتب کردن ماتریس
  • اعمال روی ماتریس های قطری
  • ماتریس های پوچ ، اسکالر و برداری
  • آرایه های چند بعدی
مدت زمان 10 ساعت
هزینه (ریال) 1,500,000 ریال

به اشتراک گذاشتن دوره